บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายสเปร์ยพ่นจมูกแอนติบอดี้เพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ

เรือเอก นายแพทย์นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด นาวาโท
แพทย์หญิงภาพร ประสิทธิ์ดำรง กรรมการบริษัท นางวรวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการบริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด และ
ประธานบริหารบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย อ.ดร.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล
ตัวแทนจากทีมแพทย์และนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภก. พอ บุณยรัตพันธุ์ ภาคีพันธมิตร ทูลเกล้าฯ
ถวายสเปร์ยพ่นจมูกแอนติบอดี้เพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ ภายใต้แบรนด์ เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซาล สเปรย์ (VAILL COVITRAP™ Anti-CoV Nasal Spray)
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 108 ขวด
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในการนี้ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสเปรย์พ่นจมูกดังกล่าวแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยมี เภสัชกรหญิงวรรณี อิทธิวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยา อาหาร และเวชภัณฑ์ พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับและรับมอบสเปรย์พ่นจมูกแบรนด์ เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซาล สเปรย์ (VAILL COVITRAP™ Anti-CoV Nasal Spray)
ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง