คำถามที่พบบ่อย

คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซอลสเปรย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณสมบัติ ส่วนประกอบ กลไกการทำงาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ตอบ : สเปรย์พ่นจมูกทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพที่ช่วยดักจับและยับยั้งอย่างจำเพาะต่อเชื้อโควิด-19 ที่บริเวณโพรง
จมูก มีส่วนประกอบสำคัญและกลไกการทำงานคือ
1. สาร HPMC ซึ่งเป็นสารโพลิเมอร์ที่เคลือบพื้นผิวโพรงจมูก ทำหน้าที่ดักจับเชื้อไวรัสและทำให้ความสามารถของการเกาะ
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลง
2. สารแอนติบอดี (Human monoclonal antibodies) ทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกายภาพ ที่เข้ามาบริเวณ
โพรงจมูกไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

ตอบ : ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซอล สเปรย์ผ่านการรับรองจาก อย. ในหมวดเครื่องมือแพทย์
เลขที่ใบอนุญาต 65-1-1-2-0000778

ตอบ : จากงานวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อู่ฮั่น แอลฟา เดลต้า โอมิครอน และทำการ
ทดสอบประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ตอบ : สเปรย์พ่นจมูกผ่านการทดสอบประสิทธิภาพว่าสามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19 โดยทำงานทันทีหลังพ่น และครอบคลุมต่อเนื่อง
อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ผ่านการประเมินและทดสอบต่างๆ ที่สำคัญและเป็นไปตามมาตรฐานของ อย. ดังนี้
• การประเมินพรีคลินิก (Biodistribution Study) สามารถทำงานบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกและไม่พบการดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือด
• การประเมินทางชีวภาพ (Biocompatibility Evaluation Assessment) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและความเป็นพิษ
• การทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ (Clinical Trial Study) ไม่พบความผิดปกติในโพรงจมูกหรืออาการข้างเคียงตลอด
ระยะเวลาของการวิจัย*
*การประเมินทางคลินิกในกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งหมดจำนวน 36 คน อายุ 18-50 ปี (ได้รับสเปรย์โควิแทรป 27 คน

ตอบ การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกในมนุษย์ของสเปรย์พ่นจมูก เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซอล สเปรย์
จำนวน 36 คน อายุ 18-50 ปี พบว่าสเปรย์มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อโควิดทางกายภาพได้ทันทีและต่อเนื่องได้
ถึง 6 ชั่วโมง ในส่วนของผลวิจัยเรื่องความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อโควิดกำลังมีการศึกษาเพิ่มเติม

ตอบ มาจากแอนติบอดีซึ่งคือภูมิต้านทานที่ร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นในการจัดการและยับยั้งเชื้อโควิด-19 โดยถอดแบบโปรตีน
โครงสร้างของแอนติบอดีจากคนที่เคยติดเชื้อแล้วหาย แล้วนำไปผลิตโดยใช้ระบบการผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยในระดับสูง เป็นไปตามมาตรฐาน อย. สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย

ตอบ : สเปรย์พ่นจมูก เวลล์ โควิแทรป ไม่ใช่วัคซีนชนิดพ่นจมูก และไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนวัคซีน เพราะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่เป็นการทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพเฉพาะที่บริเวณโพรงจมูกเพื่อลดความเสี่ยงใน
การติดเชื้อ ไม่ได้ทดแทนการฉีดวัคซีน

ตอบ : การใช้สเปรย์พ่นจมูก เวลล์ โควิแทรป เป็นการเพิ่มเกราะป้องกันทางกายภาพเพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงใน
การติดเชื้อโควิดทางโพรงจมูกซึ่งเป็นทางเข้าหลักที่เชื้อโควิดจะเข้าสู่ร่างกาย โดยแนะนำให้พ่นสเปรย์อย่างถูกวิธีและใช้ตาม
คำแนะนำบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของกระทรวงสาธาณสุขในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อร่วมด้วย เช่น สวมแมสก์ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
ไม่เอามือหยิบจับอาหารเข้าปาก หรือขยี้ตา หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือเป็นระบบปิด โดยควรสวมมาส์ก และมีความระมัดระวัง

ตอบ : แอนติบอดีจะทำงานได้ในอุณหภูมิร่างกายเป็นระยะเวลาหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่สลายหลังพ่นในจมูกจนกว่าจะถูก
กระบวนการกำจัดตามธรรมชาติของโพรงจมูก ซึ่งผลการทดสอบได้ออกมาแสดงให้เห็นว่ายังมีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทาง
กายภาพ ทำงานทันทีและครอบคลุมได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

ตอบ : สเปรย์พ่นจมูกอื่นที่มีวางขายในท้องตลาดทำงานด้วยส่วนผสมและกลไกที่แตกต่างกัน แต่ไม่มีสเปรย์พ่นจมูกอื่นใดในตลาดที่
มีส่วนผสมของแอนติบอดี้ที่สามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้อย่างจำเพาะเหมือนสเปรย์พ่นจมูก เวลล์ โควิแทรป

ตอบ : การพ่นสเปรย์จะช่วยยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านทางโพรงจมูกซึ่งเป็นช่องทางที่เชื้อผ่านเข้าสู่ร่างกายมากที่สุด กรณีที่เชื้อผ่าน
ทางปากหรือลำคอ ไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัย

ตอบ : สเปรย์ได้ถูกออกแบบมาสำหรับพ่นจมูกเท่านั้น ไม่ควรนำไปพ่นคอ

ตอบ : สามารถอ่านข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยได้ที่ link :
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.04.22280574v1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT05358873?view=record
หรือติดตามผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทฯ เช่น
Line: @covitrapspray และ
Facebook : Covitrap

ตอบ : การพ่นสเปรย์ เวลล์ โควิแทรป เป็นการสร้างเกราะป้องกันในการดักจับและยั้บยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ วิธีหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพที่ได้รับการทดสอบและรับรองแล้ว ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ผ่านเข้าทางโพรงจมูก โดยการพ่นสเปรย์ต้องทำ
ให้ถูกวิธีตามคำแนะนำบนฉลาก ซึ่งการพ่นที่ถูกวิธีกับการพ่นที่ไม่ถูกวิธีอาจให้ผลการยับยั้งที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การติดเชื้อโควิด-19
มาจากได้หลายช่องทางนอกจากทางโพรงจมูก เช่น ติดเชื้อที่เข้าทางตาหรือทางปากได้อยู่ประมาณ 10-15% ดังนั้น แนะนำใช้
สเปรย์พ่นจมูก เวลล์ โควิแทรป ควบคู่กับการปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการติดเชื้อของหน่วยงานสาธารณสุข เช่น การสวม
มาร์สก การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และไม่เอามือขยี้ตาหรือเอาเข้าปาก เพื่อการป้องกันการติดเชื้อสูงสุด

ตอบ : หากเพิ่งสัมผัสผู้ป่วยมาให้รีบพ่นข้างละ 2 ครั้ง ทุก 6 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละท่านด้วยว่าเป็นคนที่ร่างกาย
ติดเชื้อได้ง่ายหรือเปล่า และรับเชื้อเข้าไปปริมาณมากแค่ไหน

ตอบ : การส่งไปต่างประเทศโปรดศึกษากฎระเบียบการเข้าประเทศนั้นๆ อย่างละเอียด ซึ่งสามารถสอบถามได้จากบริษัทขนส่ง สายการ
บิน หรือ การให้บริการขนส่งทางเรือที่ดำเนินการส่งให้ แต่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ไม่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง

ตอบ : เมื่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ถูกดักจับและยับยั้ง เชื้อจะหมดสภาพและถูกขับออกโดยกลไกการทำความสะอาดในจมูกตาม
ธรรมชาติ จึงไม่จำเป็นต้องล้างจมูกและไม่ควรล้างทันทีหลังพ่น ถ้าต้องการทำความสะอาดโดยล้างจมูกประจำวันสามารถทำได้
ตามปกติแต่เว้นหลังพ่นสเปรย์

ส่วนที่ 2 วิธีการใช้ อายุการใช้งาน การเก็บรักษา

ตอบ : ใช้ตามวิธีการใช้ที่ระบุบนฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์โดยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โดยยังคงแนะนำให้สวมแมสก์และปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อ

ตอบ : ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเก็บได้ไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่ผลิตที่แจ้งบนกล่อง ตามข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหาร
และยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้เก็บที่อุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียส และไม่โดนแสงแดด อย่างไรก็ตามกำลังมี
การศึกษาทดสอบการขยายเพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์ หากได้รับการอนุมัติการขยายเพิ่มอายุผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะได้มีการปรับแจ้ง
ทันท

ตอบ : หลังเปิดใช้แล้วแนะนำควรใช้ให้หมดภายในเวลา 3 เดือน

ตอบ : สเปรย์ 1 ขวดมีขนาด 15 มล. ใช้พ่นได้ประมาณ 150 ครั้ง (พ่น) แนะนำให้พ่นจมูกข้างละ 2 ครั้ง ทุกๆ 6 ชั่วโมง และพ่นได้
ถึงวันละ 3 ครั้ง ระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ถ้าใช้พ่นทุกวันโดยประมาณหนึ่งขวดจะใช้ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์

ตอบ : การเก็บที่อุณหภูมิสูงหรือตากแดดเป็นระยะเวลานานอาจทำให้แอนติบอดีเสื่อมสภาพและการใช้งานต่อ อาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิม ทั้งนี้แนะนำให้เก็บในที่อุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงที่ร้อนหรือมีแสงแดด

ตอบ : ควรเก็บที่อุณหภูมิที่ไม่เกิน 25 องศา เลี่ยงการโดนแดดหรือความร้อน จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีที่สุด กรณีที่แช่
ตู้เย็น สามารถทำได้แต่ให้เก็บที่บริเวณที่ไม่เย็นเกินไป เช่นฝาประตูตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 8-15 องศา ห้ามแช่แข็ง กรณีที่พกติด
ตัวให้เลี่ยงการวางในที่ร้อนและมีแดด เมื่อเปิดใช้แล้วแนะนำควรใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน กรณีที่ยังไม่เปิดใช้ให้เก็บในตู้เย็นจะช่วย
รักษาประสิทธิภาพการทำงานของสเปรย์

ตอบ : การพ่นสเปรย์แล้วตรวจ ATK อาจทำให้ได้ผลตรวจที่ผิดพลาดได้ดังนั้น หากจะตรวจ ATK แนะนำให้ตรวจก่อนพ่นสเปรย์
กรณีถ้าพ่นสเปรย์แล้วตรวจควรทิ้งระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปค่อยตรวจ ATK

ตอบ : ถ้าต้องใช้ยาพ่นจมูกอื่นๆ ร่วมในขณะที่ใช้สเปรย์ ให้พ่นยาอื่นก่อน และเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 นาทีจึงพ่นสเปรย์เวลล์
โควิแทรป เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ตอบ : เมื่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ถูกดักจับและยับยั้ง เชื้อจะหมดสภาพและถูกขับออกโดยกลไกการทำความสะอาดในจมูกตาม
ธรรมชาติ จึงไม่จำเป็นต้องล้างจมูกและไม่ควรล้างทันทีหลังพ่น ถ้าต้องการทำความสะอาดโดยล้างจมูกประจำวันสามารถทำได้
ตามปกติแต่เว้นหลังพ่นสเปรย์

ตอบ : สเปรย์ไม่ได้มีสารต้องห้าม สามารถพกพาสำหรับการเดินทางได้แต่ควรศึกษาระเบียบกฎระเบียบการบินพลเรือน สายการ
บิน และการเข้าประเทศนั้นๆ

ตอบ : กรณีถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงหรือตากแดดนานอาจทำให้สเปรย์เสียสภาพได้ โดยสังเกตว่าจะพ่นไม่ออก เพราะอาจเกิดเป็น
ก้อนหรือตกตะกอนแยกชั้น ดังนั้นไม่ควรใช้ต่อเพราะอาจไม่ได้ประสิทธิภาพแล้ว

ตอบ : ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนผสม กรณีที่มีภาวะแพ้ง่าย หรือภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่ต้องพ่นยา หรือมีปัญหาบริเวณโพรงจมูกควร
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ กรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเลือดออกทางจมูก รวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับเยื่อบุโพรงจมูกระคายเคืองให้หลีกเลี่ยง
การใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์น

ตอบ: จากรายงานวิจัยการใช้สเปรย์พ่นจมูกไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือผลข้างเคียงใดๆ ไม่แสบหรือระคายเคืองโพรงจมูก สเปรย์ได้รับ
การทดสอบความปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติการทั้งทางพรีคลินิก ทางชีวภาพ และการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์แล้ว

ตอบ : สเปรย์ใช้ได้ในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ควร
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

ตอบ : สเปรย์ออกแบบมาสำหรับพ่นจมูกในผู้ใหญ่ ด้วยขนาดของหัวสเปรย์และแรงพ่นในโพรงจมูก และยังไม่มีผลการทดลองในเด็ก
ถ้าต้องการใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้

ตอบ : โดยทั่วไปสามารถใช้ได้ แต่ยังไม่มีการทำการทดสอบและประเมินในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้สูงอายุหรือมีโรค
ประจำตัว ดังนั้นหากต้องการใช้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้

ตอบ : เนื่องจากข้อมูลสเปรย์เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซอล สเปรย์ยังไม่มีการสรุปผลการทดสอบและประเมินในกลุ่มผู้ติด
เชื้อโควิด-19 จึงยังไม่แนะนำให้ใช้ขณะติดเชื้อ

ตอบ : น้ำที่ไหลออกจากจมูกคือ ส่วนของละอองสเปรย์ที่เข้าโพรงจมูกไม่ลึกพอจึงเกิดการไหลออกมา ดังนั้นควรสอดหัวพ่นให้ลึก
ขึ้นและใช้นิ้วดันฐานขวดขึ้นไปให้สุด จากนั้นให้เงยหน้าให้นานขึ้น โดยอาจรู้สึกว่ามีน้ำไหลในจมูกลงคอได้บ้างไม่ต้องกังวล เพราะ
สเปรย์มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

ตอบ : ถ้าต้องใช้ยาพ่นจมูกอื่นๆ ร่วมในขณะที่ใช้สเปรย์ ให้พ่นยาอื่นก่อน และเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 นาทีจึงพ่นสเปรย์เวลล์
โควิแทรป เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ตอบ : สเปรย์สามารถใช้ต่อเนื่องทุกวันตามข้อแนะนำการใช้บนฉลากได้โดยไม่เป็นอันตราย

ตอบ : จากการทดสอบทางคลินิกทดสอบโดยการพ่นวันละ 3 ครั้ง หรือทุก 6 ชั่วโมงไม่พบอันตรายหรือผลข้างเคียง โดยทั่วไปการ
ฉีดประมาณวันละ 3 ครั้งก็จะเพียงพอในการยับยั้งเชื้อโควิด

ตอบ : น้ำยาสเปรย์ที่ไหลลงคอ ไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ เพราะส่วนผสมซึ่งมีสารแอนติบอดีที่เป็นส่วนประกอบโปรตีน จาก
งานวิจัยทดสอบความเป็นพิษไม่ปรากฏว่ามีผลอันตรายแต่อย่างใด

ตอบ : การใช้สเปรย์แม้ว่าจะสามารถช่วยดักจับยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ผ่านเข้ามาทาง
โพรงจมูก แนะนำให้ปฎิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธาณสุข เช่น สวมมาส์ก ล้างมือบ่อยๆ ไม่หยิบจับอาหารด้วยมือเข้า
ปาก เป็นต้น

ตอบ : ผู้ที่มีประวัติการแพ้ต่างๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

ตอบ : บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด โทร 02 248 8221 หรือผ่านช่องทาง Line @Covitrapray

ตอบ : ในระหว่างติดเชื้อโควิด สามารถพ่นสเปรย์ เวลล์ โควิแทรปได้ตามปกติ หรือหลังจากหายจากโควิดแล้วสามารถพ่นสเปรย์ได้
ตามปกติ แต่หากจะตรวจ ATK แนะนำให้ตรวจก่อนพ่นสเปรย์ เนื่องจากการพ่นสเปรย์แล้วตรวจ ATK ทันทีอาจทำให้ได้ผลตรวจ
ATK ที่ผิดพลาดได้ กรณีถ้าพ่นสเปรย์แล้ว ตรวจควรทิ้งระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปค่อยตรวจ ATK

ตอบ : จากงานวิจัยไม่พบรายงานอาการผิดปกติ แพ้หรือระคายเคืองแต่อย่างใด แต่ถ้าหากพบอาการใดๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช้
เช่น คัดหรือแน่นจมูก แสบระคายเคือง หรืออื่นๆ ให้หยุดใช้แล้วปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และให้แจ้งรายงานเข้ามาทาง
Line@Covitrapspray

ส่วนที่ 4 ราคาและอื่นๆ

ตอบ : ราคาพิเศษ 790.- (จากราคาปกติ 990.-

ตอบ : เนื่องจากกระบวนการผลิตแอนติบอดี มีเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ค่อนซับซ้อนเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานและความ
ปลอดภัยสูงสุด

ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line @CovitrapSpray
และช่องทาง Facebook Covitrap